Om os

Hvalsø Bylav repræsenterer grundejere og borgere i Hvalsø by over for offentlige myndigheder.

Bylavet gennemgår lokalplaner og andre planer af betydning for dagliglivet i byen. Herefter udarbejder bestyrelsen høringssvar, skriver læserbreve og holder møder med relevante personer og institutioner. Trafikplanlægning, parkering, spildevand, affald, nationalpark, grønne områder og kommunikation med myndigheder er nogle af de emner, bylavet beskæftiger sig med. Bylavet har haft plads i byudviklingsprojektet Vores Hvalsø.

Hvalsø Bylav dækker hele Hvalsø by og omegn. Medlemmer er både enkelte grundejere, grundejerforeninger og andre interesserede. Direkte og indirekte er omkring en fjerdedel af byen tilknyttet bylavet.

En bestyrelse på fem personer driver bylavet. Bestyrelsen bliver valgt af medlemmerne på en årlig generalforsamling. Mange af de sager, bylavet tager op, har basis i bylavets aktive medlemmer. Som medlem kan du henvende dig til hvalsoebylav@hvalsoebylav.dk med spørgsmål, som omfatter hele eller dele af byen.

Bylavet udsender med mellemrum orienteringer på e-mail til sine medlemmer om bylavets arbejde og andre emner af interesse for medlemskredsen. Bylavet har en Facebookside ”Hvalsø Bylav, tidligere Hvalsø Grundejerforening”, hvor man kan læse om forskellige aktuelle emner af interesse for byens borgere.


Fra 2016 har bylavet arrangeret vandreture i Hvalsø som led i den årlige vandrefestival i august-september.


Hvalsø Bylav hed tidligere Hvalsø Grundejerforening, som blev stiftet i 1907. Grundejerforeningen skiftede i 2015 navn til Hvalsø Bylav. Vedtægterne blev ændret, så andre end grundejere kunne blive medlem.


Du kan blive medlem for 50 kr. om året for en husstand ved at kontakte kasserer@hvalsoebylav.dk.

Hvalsø Bylav er repræsenteret ved:


Hans Henrik Kragh-Nielsen, formand

Peter Witthøft-Rasmussen, kasserer

Ole Theill Knudsen, næstformand, bestyrelsesmedlem

Svend Hugger Jensen, bestyrelsesmedlem

Margit Skov, bestyrelsesmedlem

Jesper Hauge Madsen, suppleant

Jan H. Nielsen, suppleant


Foto: Baggrundsbillede på forsiden med luftfoto af Hvalsø, set fra sydøst, er venligst stillet tilrådighed af Malling Fotografi & Film.